Historie sboru

SDH Habrovany Historie sboru

Dobrovolný hasičský sbor vznikl v obci roku 1897. Prvním předsedou se stal Antonín Kabálek, náčelníkem Josef Vejchoda. První stříkačku věnoval sboru Julius rytíř Gomperz. Druhou stříkačku si sbor koupil roku 1908, další 1922. Za první republiky mimo jiné hráli členové také divadlo.

V době socialismu patřili požárníci mezi nejaktivnější organizace na vsi. Na stavbách v akci „Z“ odpracovali ročně tisíce hodin. Pořádali pravidelně požární plesy, ostatky, dětské karnevaly, sportovní dětská odpoledne v areálu „Pod lipami“, který svépomocí vybudovali, letní noci, taneční zábavy a zájezdy. To vše mimo své hlavní poslání-požární ochranu, jako údržbu techniky, požárního vozidla Tatra 805, požární zbrojnice, vodních zdrojů a provádění pravidelných protipožárních prohlídek. Sbor se účastnil záchranných akcí při záplavách na Slovensku a záchraně osob v jeskyních Moravského Krasu. Bohatou činnost doplňovala námětová cvičení a účast na hasičských soutěžích. V těchto letech patřili mezi nejaktivnější Slavotínek Květoslav st., Pavloň Karel, Bezděk František, Vojtek Miloš, Kostelka Miloš, Kostelka Tomáš st., ing. Kostelka Tomáš ml., Skřivánek Vítěslav, Jandl Břetislav a další.

Po roku 1989 zejména pro vysoký věkový průměr členů sboru se činnost soustředila především na pomoc při pořádání kulturních akcí obecním úřadem. Oslavu 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Habrovanech překazilo počasí, které vyvrcholilo záplavami na Moravě. V roce 2004 bylo vozidlo Tatra 805 prodáno do muzea Tatra Kopřivnice jako veterán.

Oslavu 110.výročí 1.července 2007 provázelo počasí slunečné a teplé, navíc za velké podpory okolních sborů. Dále v roce 2007 bylo navázáno na tradici ostatků po dlouhé šestileté pauze.

V roce 2017 proběhly na návsi oslavy 120 let založení sboru. K vidění byla technika okolních sborů, ukázky zásahů, výstava fotografií. K poslechu hrála dechová hudba a vše bylo zakončeno taneční zábavou v areálu pod Lipami.

V současné době je v organizaci 53 členů, z toho devět žen. Starostou SDH Habrovany je ing. Tomáš Kostelka, náměstkem starosty Libor Kočvara, jednatelem Iveta Bezděková a zástupcem velitele Tomáš Adam . V požární zbrojnici jsou Daewoo CAS 16 a AVIA A31 s požární stříkačkou PS 12 z roku 1976.